05

Mar

Tuyển Project Relation Manager (05/03/2022)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Xây dựng và cải thiện mối quan hệ với Chủ đầu tư, Nhà thầu phụ, Nhà cung cấp chính, Khách hàng và Đối tác để nâng cao hiệu quả hoạt động của dự án. – Có trách nhiệm đề xuất và thực hiện các hoạt động xây dựng và phát triển mối quan hệ với các Cơ quan có thẩm quyền liên quan đến dự án. – Phối hợp chặt chẽ với bộ phận khác […]

05

Mar

Tuyển Deputy PM-Commercial (05/03/2022)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tìm kiếm, khai thác các dự án đầu tư nước ngoài. – Xây dựng báo cáo định kỳ , đột xuất về phân tích các dự án xây dựng công trình của VN để đưa ra các đề xuất tham mưu cho Ban Lãnh đạo công ty – Thực hiện phân tích, đánh giá , nghiên cứu, khảo sát, phân tích tình hình thị trường, cơ hội đầu tư, phương án hợp tác kinh doanh[…]

15

Apr

Tuyển Giám đốc đầu tư

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tìm kiếm, khai thác các dự án đầu tư nước ngoài. – Xây dựng báo cáo định kỳ , đột xuất về phân tích các dự án xây dựng công trình của VN để đưa ra các đề xuất tham mưu cho Ban Lãnh đạo công ty – Thực hiện phân tích, đánh giá , nghiên cứu, khảo sát, phân tích tình hình thị trường, cơ hội đầu tư, phương án hợp tác kinh doanh[…]